ECOTERRA členom skupiny ECOBOLLE

zámerom spoločnosti EcoBolle a jej členov je spojiť potrebu čistoty s ohľadom na životné prostredie, ktoré vždy stavia do centra svojej činnosti, tiež podporuje ekologicky udržateľný rozvoj, a to nielen ekologickými produktami s nulovým dopadom na životné prostredie , ale konkrétne zníženie znečistenia z hľadiska biologickej odbúrateľnosti detergentov, ako aj využívaním vratných obalov, čo sa premieta do podstatnej úspory…