Zero Waste filozofia

Viac ako štrnásť miliónov ton. To je množstvo odpadov, ktoré vyprodukovalo Slovensko v roku 2017. Z toho 2.1 miliónov ton bol komunálny odpad, čo predstavuje 393 kg na obyvateľa za rok. A toto číslo bohužiaľ každý rok narastá.

  1. Refuse: Odmietni čo nepotrebuješ.
  2. Reduce: Zredukuj čo skutočne potrebuješ.
  3. Reuse: Znovu použi a oprav.
  4. Recycle: Zrecykluj čoho sa nemôžeš zrieknuť, zredukovať to či znovu použiť.
  5. Rot: Skompostuj zvyšok.

Nakupovať bez obalu

Zdroj: www.zerowasteslovakia.sk